Acceptable Use Policy

ACCEPTABLE USE POLICY


ACCEPTABLE USE POLICY BIT B.V. - VERSIE 2013-07-04

Door middel van dit document wil BIT B.V. (hierna te noemen BIT) zijn klanten en gebruikers van diensten van BIT (hierna te noemen gebruiker[s]) wijzen op hun verantwoordelijkheden wanneer zij van de diensten van BIT gebruik maken. Wanneer bepalingen uit deze Acceptable Use Policy (AUP) worden overtreden, kan BIT die maatregelen treffen, omschreven in de Abuse Policy om overtreding, voortduring dan wel herhaling daarvan tegen te gaan. U kunt deze Acceptable Use Policy ook verkrijgen als pdf.

Doel
Doel van deze Acceptable Use Policy is onder meer:


Gedragsregels


Misbruik
De gebruiker zal zich onthouden van iedere poging om, op welke wijze dan ook:


Wijziging
BIT behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Acceptable Use Policy eenzijdig te wijzigen.