De verschillen tussen datacenter BIT-2A en BIT-2BCD

De verschillen tussen datacenter BIT-2A en BIT-2BCD

18-09-2009 14:02:56

De afgelopen tijd is me verschillende keren gevraagd wat er anders is aan datacenter BIT-2BCD ten opzichte van BIT-2A. Met andere woorden: Zijn jullie de afgelopen 3 jaar tot andere inzichten gekomen en hebben jullie wat geleerd? Al zijn de verschillen niet zo groot als tussen BIT-1 en BIT-2A, verschillen tussen BIT-2A en BIT-2BCD zijn er wel degelijk. Wij denken weer het nodige verbeterd te hebben in ieder geval. Tijd voor een blog dus.

Stroomvoorziening

Afgezien van de powerdistributie in de racks zelf is de stroomvoorziening in BIT-2BCD behoorlijk anders. BIT-2A wordt gevoed door 1 trafo, en een redundante set aggregaten, waarna 3 omschakelaars ‘kiezen’ tussen netstroom of aggregaten. Eén voor de A-feed, één voor de B-feed en een voor de rest (voornamelijk koeling).
In BIT-2BCD hebben we twee trafo’s, twee schakelkasten en in elke kast aan/uit schakelaars die de netspanning en de aggregaten op dikke koperen rails koppelen. Twee gescheiden kasten dus voor de A en de B feed, ieder met zijn eigen besturingselektronica. Omdat de schakelaars niet ‘om’ schakelen maar ‘aan/uit’, kunnen ze eventueel gedemonteerd en onderhouden of vervangen worden zonder downtime. Dat gaat zelfs vrij makkelijk: De schakelaars zijn allemaal onder spanning uitrijdbaar. Ook de koeling maakt hier gebruik van: via een apart omschakelpaneel kunnen we per koelmachine kiezen of hij zijn voeding van de A- of de B-kast krijgt.
 

Koeling

Ook op het gebied van koeling zijn er wat wijzigingen. Zo zijn alle koelleidingen redundant uitgevoerd. Zowel de aanvoer als de retour van het koelwater zijn ringen. En tussen elke aansluiting en de volgende zit een klep, zodat elk deel van het leidingnet te isoleren is voor het geval er reparatie- of uitbreidingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. En uiteraard hebben we een redundante set koelwaterpompen, maar dat is in BIT-2A ook al.  De temperatuur van de ruimte en het koelwater is een paar graden hoger, zodat er efficienter gekoeld kan worden. En dat scheelt weer energie.
 

Bevochtiging

De luchtvochtigheid in een computerruimte is belangrijk. Niet alleen levert een te lage luchtvochtigheid problemen op met statische elektriciteit, het heeft ook een nadelige invloed op de warmte afgifte van de apparatuur. Dat komt doordat de soortelijke warmte van lucht veel lager is dan van water, waardoor er veel minder energie nodig is om droge lucht op te warmen dan vochtige. Van droge lucht heb je dus veel meer nodig om dezelfde hoeveelheid warmte af te voeren. Om deze problemen voor te zijn, moet er dus af en toe bevochtigd worden. In BIT-2A doen we dat met stoombevochtigers. Die zijn goed voor zo’n 7KW stroomverbruik, plus nog eens een slordige 3KW om de warmte die ze produceren weer af te voeren. In BIT-2B bevochtigen we met ultrasoon bevochtigers. Hierin wordt water door piezo-elementen in trilling gebracht, waardoor het vernevelt zonder dat het warm wordt. Stroomverbruik: 335W, oftewel een besparing van bijna 97%.


Branddetectie

In BIT-2B maken we voor branddetectie gebruik van een combinatie van VIEW melders (Very Intelligent Early Warning) en een aspiratiesysteem wat lucht aanzuigt door buisjes (wat de meesten kennen onder de naam VESDA). Door de combinatie van deze twee kan er ook bij de hoge luchtsnelheden die door de koeling veroorzaakt worden betrouwbaar brand gedetecteerd worden. Het voordeel ten opzichte van BIT-2A is dat na een vooralarm de koeling niet uitgeschakeld hoeft te worden.

 


Racks

We hebben in BIT-2B in een veel eerder stadium indelingstekeningen gemaakt. Hierdoor wisten we al precies waar de racks kwamen te staan op het moment dat de architect en constructeur nog aan het tekenen waren. Door dit goed op elkaar af te stemmen, hebben we gezorgd voor een zo groot mogelijk aantal racks in de beschikbare ruimte. Doordat we de indeling van BIT-2A pas in een veel later stadium van de bouw hebben ingetekend, staan daar nu een paar stalen kolommen op lastige plaatsen, wat ten koste gaat van het aantal racks. 

Zaalverdelers

In BIT-2A staan 12 SPDU’s. Dat zijn de groepenkasten waar alle stroom vandaan komt. 6 voor de A-feed en 6 voor B. We hadden bedacht dat elke kast gebruikt zou worden voor de racks in een bepaald deel van de ruimte. Dat ging goed, totdat er door alle uitbreidingen die door klanten werden aangevraagd in de ene kast groepen te weinig waren, terwijl er in de andere nog over waren. In BIT-2B hebben we daarom 2 van deze kasten: A en B. Bovendien zal er in BIT-2B minder vraag zijn naar extra groepen, omdat we tot 32A per groep kunnen leveren in plaats van 16.

Fasering

Toen datacenter BIT-2A werd gebouwd, dachten we daar best een tijdje mee vooruit te kunnen. Daarom hebben we ervoor gekozen nog niet alle koeling en UPS-systemen te plaatsen. Door de enorme toestroom van nieuwe klanten bleek het al vrij snel nodig om ook de volgende fase neer te zetten. In BIT-2BCD bouwen we daarom de koeling en (nood)stroomvoorziening per verdieping in 1x op.

Wil je meer weten?

Of wil je een vrijblijvende rondleiding door onze datacenters? Neem dan contact met ons op via sales@bit.nl of 0318 648 688.