Coalitie eist aanpassing Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in kort geding

Coalitie eist aanpassing Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in kort geding

07-06-2018 11:41:08

Vandaag diende het kort geding tegen onderdelen van de Wiv bij de Rechtbank Den Haag. Na de uitkomst van het referendum zou het kabinet de wet aanpassen, echter werd deze toch ongewijzigd ingevoerd. Wij vinden dit onlogisch, onwenselijk en juridisch onjuist. De Eerste en Tweede Kamer zouden zich eerst over de voorgenomen wetswijzigingen moeten buigen.

BIT als onderdeel van de coalitie die verder bestaat uit Bits of Freedom, Free Press Unlimited, Greenpeace, Mijndomein, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Privacy First, SpeakUp, Stichting Platform Bescherming Burgerrechten, Stichting Waag Society en VOYS heeft de Nederlandse Staat vandaag gedagvaard inzake de invoering van de Wiv. Zoals in eerdere berichtgevingen is de coalitie niet zozeer tegen de Wiv maar wel in de huidige vorm. Het verzoek aan de rechter is om het grootschalig, ongericht verzamelen én het delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse diensten tijdelijk buiten werking te stellen totdat de wetgever, zoals aangekondigd, de wet heeft aangepast.

De rechter die deze zaak behandelt is dezelfde rechter die de bewaarplicht onrechtmatig heeft verklaard. De pleitnota vindt u hier. De uitspraak is op 26 juni om 10.00 uur.