Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

11-02-2019 08:00:00

Urgentie: Gepland

Getroffen diensten: Brandmeldinstallatie BIT-1

Verwachte impact: Geen

Klantactie vereist: Nee

Referentienummer: 159551

Samenvatting:

Tijdens het periodieke onderhoud wordt de installatie nagekeken en de werking getest.

Details:

De leverancier van onze brandmeldinstallatie gaat periodiek onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie van BIT-1 een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.