Onderhoud Back-upservers

Onderhoud Back-upservers

28-02-2019 09:00:00

Urgentie: Gepland

Getroffen diensten: Back-up Linux- en Windowsservers

Verwachte impact:
- Kortstondig niet mogelijk om back-ups te maken
- Kortstondig geen toegang tot de back-ups

Klantactie vereist: Nee

Referentienummer: 160811

Samenvatting:

Tijdens het onderhoud zal een nieuwe back-upserver en nieuwe storageservers in gebruik genomen gaan worden. Wanneer de back-upserver vervangen wordt zal het kortstondig niet mogelijk zijn om back-ups te maken. Daarna worden de storageservers in gebruik genomen en is er enige tijd geen toegang tot reeds gemaakte back-ups.

Details:

Tijdens het onderhoud zal een nieuwe back-upserver in gebruik genomen gaan worden. Deze nieuwe server zal de bestaande back-upserver gaan vervangen. Tijdens het vervangen van de back-upserver zal het daarom gedurende enkele minuten niet mogelijk zijn om nieuwe back-ups te maken. Tevens wordt in het onderhoud de achterliggende storage van het back-upplatform vervangen. Hierdoor is het mogelijk dat u enige tijd geen toegang heeft tot reeds gemaakte back-ups terwijl deze gemigreerd worden naar de nieuwe storage. Personeel van BIT heeft te allen tijde toegang tot de bestaande back-ups. Mocht u onverwachts toegang tot een back-up nodig hebben tijdens het onderhoud, neemt u dan telefonisch contact met ons op zodat wij u handmatig toegang kunnen verlenen.