Onderhoud software virtualisatieplatform

Onderhoud software virtualisatieplatform

03-07-2019 00:00:00

Urgentie: gepland
Getroffen diensten:
- Virtuele machines
Verwachte impact:
- Beheer van virtuele machines in de portal niet beschikbaar
Klantactie vereist: nee
Referentienummer: 163265

Samenvatting:

Tijdens het onderhoud zal de software van het virtualisatieplatform bijgewerkt worden.

Details:

De software van het virtualisatieplatform wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie vanwege enkele bug-fixes en nieuwe features. Hierdoor is het gedurende het onderhoud niet mogelijk om virtuele machines te beheren via de portal. Tijdens het onderhoud worden virtuele machines gemigreerd tussen hypervisors. Wij verwachten dat het onderhoud geen impact heeft op het functioneren van de virtuele machines. Omdat elk onderhoud echter (extra) risico's met zich meebrengt worden de upgrades tijdens een onderhoudsvenster uitgevoerd.