Nieuw beleid voor bouw datacenters Amsterdam te rigoureus

Nieuw beleid voor bouw datacenters Amsterdam te rigoureus

17-07-2019 16:42:33

bit-datacenter-cold-corridor-3.jpg
Via branchevereniging de Dutch Data Center Association (DDA) hoorde ik van de week dat de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer van plan zijn om voorlopig geen vergunningen te verlenen voor de bouw van nieuwe datacenters, tenzij ze aan strenge milieu-eisen voldoen. Zo zouden ze gebruik moeten maken van groene stroom, moet de restwarmte hergebruikt worden en wordt er expliciet genoemd dat er led-verlichting moet worden toegepast. Het e.e.a. vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan.

Alhoewel het voor BIT misschien gunstig is als er minder datacenters in Amsterdam worden bijgebouwd, vind ik dit besluit te bizar voor woorden. Waarom zou je een bepaalde branche verplichten om groene stroom te gebruiken en andere branches niet? Voor wat betreft het hergebruik van de warmte die vrijkomt, is al ruim twee jaar geleden door de branche aangegeven dat iedereen die interesse heeft in de restwarmte het gratis mag hebben. Dat probleem ligt dus niet bij de datacenters maar bij de afnemers. En led-verlichting verplichten? Dat is zoiets als tegen iemand met een elektrische auto zeggen dat hij de radio niet te hard mag zetten omdat dat zo veel stroom gebruikt. Alle bedrijven (dus niet alleen datacenters) die meer dan 50.000kWh per jaar gebruiken zijn al sinds jaar en dag verplicht om alle  energiebesparende maatregelen te nemen die zichzelf in 5 jaar terugverdienen. Sinds 1 juli is het verplicht de overheid daar proactief over te informeren. Dus led-verlichting toepassen in plaats van TL's is in feite al verplicht. Dus waarom deze maatregel?

En ondertussen wordt besloten om - ondanks alle bezwaren, zowel van omwonenden als qua milieu - Schiphol (in de gemeente Haarlemmermeer) met bijna 10% te laten groeien.

Wie er nog wat van begrijpt mag het zeggen.Door: Alex Bik