Aangepaste richtlijnen bij bezoek aan BIT

Aangepaste richtlijnen bij bezoek aan BIT

30-06-2020 07:41:56

measures-coronavirus.jpg

Door de versoepeling van de maatregelen die de overheid getroffen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, passen wij de richtlijnen die wij eerder gecommuniceerd hebben aan.

Zo hoeven monteurs die werkzaamheden in zowel datacenter BIT-1 als BIT-2 moeten verrichten, en begeleid worden door onze engineers, geen uur verschil in het bezoek tussen de deze locaties meer te hanteren. Dit geldt eveneens voor klanten die zelfstandig toegang hebben tot beide datacenters.

Ook is het weer mogelijk om ‘fysieke’ afspraken in te plannen met onze relaties, mits de anderhalve meter afstand bewaard kan worden. Zoals u in eerdere berichtgeving heeft kunnen lezen, hebben wij maatregelen getroffen zodat u op een veilige manier onze datacenters of BIT-MeetMe kunt bezoeken.

Voor zowel bezoek aan onze datacenters als BIT-MeetMe, waar wij onze relaties ontvangen, geldt dat bezoek niet mogelijk is wanneer u koorts of verkoudheidsklachten heeft. Ieder bezoek, aan zowel de datacenters als BIT-MeetMe, dient ook vooraf aan ons kenbaar gemaakt te worden.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over de richtlijnen die wij hanteren, neemt u dan contact met ons op via info@bit.nl of 0318 648 688.