Aanpassingen onderverdelers BIT-2

Aanpassingen onderverdelers BIT-2

25-11-2020 13:00:00 - 26-11-2020 19:30:00

Urgentie: Gepland
Tijdvenster:
- 25-11-2020 13.00 uur - 25-11-2020 19.30 uur
- 26-11-2020 13.00 uur - 26-11-2020 19.30 uur
Verwachte impact: 
- Beperkte temperatuurstijging
- Verminderde redundantie Koelinstallatie BIT-2A (gedeeltelijk)
- Verminderde redundantie Noodstroomaggregaat
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 170772

Samenvatting:

Er worden aanpassingen gedaan in de elektrische verdeelinrichting.

Details:

Tijdens dit onderhoud zullen de automatische sturingen van de noodstroomaggregaten vervangen worden door nieuwere stuurmodules. Het vorige onderhoud is niet naar wens verlopen vandaar dat wederom de stuurmodules vervangen worden. Het betreft de noodstroomstuurmodule van de onderverdeler van één van de twee stroomfeeds van BIT-2A, één van de drie koelmachines en drie van de acht computairs (die verantwoordelijk zijn voor het rondblazen van koude lucht in de datacenters) welke zal worden vervangen door een nieuwer type. 

Deze aanpassing is noodzakelijk omdat de huidige stuurmodules niet meer worden geproduceerd. In geval van stroomuitval van het net tijdens dit onderhoud zal deze onderverdeler handmatig worden omgeschakeld naar noodstroom.

De tweede onderverdeler die de UPS'en van serverruimte BIT-2A van stroom voorziet wordt niet aangepast in dit onderhoud en zal automatisch overschakelen naar de noodstroomaggregaten in geval van netspanningsuitval. De aanpassingen worden getest waarbij een aantal van de computairs van BIT-2A kortstondig zullen herstarten, en de stroomvoorziening naar één van de 2 UPS sets kortstondig zal worden onderbroken. Dit kan een beperkte temperatuurstijging tot gevolg hebben in BIT-2A.

De stroomvoorziening vanaf de UPS'en naar het datacenter zal geen enkel moment worden onderbroken. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.