Verstoring in het beheersysteem voor virtuele machines

Verstoring in het beheersysteem voor virtuele machines

10-12-2022 22:53:42 - 10-12-2022 23:10:30
Status: opgelost

Omstreeks 22:25 heeft zich een incident plaatsgevonden aan de BIT NL Cloud waardoor het momenteel niet mogelijk is om virtuele machines in te stellen, starten of te stoppen. Draaiende virtuele machines ondervinden hier geen hinder door.

Engineers van BIT zijn druk bezig om dit zo spoedig mogelijk te herstellen.

Volg de incidentmelding op onze website voor updates inzake dit incident.


Update geplaatst op 10-12-2022, 23.10
Het probleem is herleid naar een Out Of Memory situatie waardoor de samenwerking tussen diverse componenten van slag is geraakt. Een en ander is herstart en werkt weer naar behoren.

Het incident is opgelost. Heeft u vragen over dit incident, neem dan contact op met de afdeling Customer Care via +31 (0)318 648 688 of via support@bit.nl.