Onderhoud Ceph storage cluster

Onderhoud Ceph storage cluster

21-02-2023 00:00:00 - 23-02-2023 07:00:00

Urgentie: Gepland
Tijdsvensters:
21-02-2023 0.00 uur - 07.00 uur
21-02-2023 8.30 uur - 17.30 uur
22-02-2023 8.30 uur - 17.30 uur
23-02-2023 8.30 uur - 17.30 uur
24-02-2023 0.00 uur - 07.00 uur 
Getroffen diensten:
- Virtuele servers 
- Shared storage
- Shared hosting
- MSSQL instances
Verwachte impact:
- Verminderde redundantie
- CephFS shared filesystem zal, mogelijk meermaals, kortstondig niet beschikbaar zijn
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 184090

Samenvatting:

Van dinsdag 21 februari tot en met 24 februari zullen engineers van BIT onderhoud uitvoeren aan het Ceph storage cluster tijdens de hierboven gespecificeerde tijdsvensters. In het tijdsvenster op 24 februari zullen klanten met een CephFS shared filesystem en / of een shared hosting website, deze mogelijk meermaals kortstondig als niet beschikbaar ervaren. Gedurende alle overige tijdsvensters zal het cluster verminderd redundant, maar wel beschikbaar zijn. Hierdoor wordt er geen verminderde beschikbaarheid verwacht voor klanten die een virtuele server, MSSQL instance of CephFS afnemen.

Details:

Het Ceph storage cluster wordt voorzien van een software upgrade. Het onderhoud heeft naar verwachting geen merkbare impact op het functioneren van het cluster, met uitzondering van de shared filesystem dienst (CephFS). CephFS zal gedurende korte tijd, mogelijk meerdere keren, niet beschikbaar zijn. Het cluster wordt node voor node geüpgraded. Er zal gewacht worden op een volledig gezond cluster (Ceph HEALTH_OK) alvorens de volgende node zal worden geüpgraded. Het cluster is zo ontworpen dat onderhoud op meeste onderdelen kan worden uitgevoerd zonder impact aan de dienstverlening. Deze onderdelen van het cluster worden daarom overdag voorzien van upgrades. Voor de onderdelen waarbij is ingeschat dat er een verhoogd risico is op impact, of waarbij zeker is dat er impact is in de vorm van beschikbaarheid, zal het onderhoud in de nacht plaatsvinden.


Update geplaatst op 21-02-2023, 2:30u:

Onderhoud van dinsdag 21 februari is succesvol uitgevoerd. Er heeft wel een onvoorziene verstoring aan het CephFS shared filesysteem plaatsgevonden. Dit filesysteem was niet beschikbaar tussen 00:28 - 00:52 uur.

Update geplaatst op 23-02-2023, 1:55u:

Het complete onderhoud is succesvol uitgevoerd en afgerond.