Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2A en BIT-2BCD

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-2A en BIT-2BCD

06-04-2023 08:00:00 - 07-04-2023 17:30:00

Urgentie: Gepland
Getroffen diensten:
- Geen
Verwachte impact: Geen
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 184631

Samenvatting:

Tijdens het periodieke onderhoud wordt de brandmeldinstallatie nagekeken en de werking getest.


Details:

De leverancier van onze brandmeldinstallatie gaat periodiek onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie van BIT-2A en BIT-2BCD een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn.

Het onderhoud zal elke werkdag plaatsvinden tussen 08.00 en 17.30 uur.

In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.