Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

12-02-2024 08:00:00 - 12-02-2024 17:30:00

Urgentie: Gepland
Verwachte impact: Geen
Klantactie vereist: Nee
Referentienummer: 188369

Samenvatting:

Tijdens het onderhoud wordt de brandmeldinstallatie nagekeken en de werking getest.

Details:

De leverancier van onze brandmeldinstallatie gaat onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie van BIT-1 een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn.

In het onwaarschijnlijke geval dat er op dat moment brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel. Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.