Geen verandering twee jaar na invoering sancties tegen Russische media: FOIC roept (wederom) op tot einde van ondemocratische censuur

Geen verandering twee jaar na invoering sancties tegen Russische media: FOIC roept (wederom) op tot einde van ondemocratische censuur

03-03-2024 07:00:00

img-90766d6d7d8363f816610e6887da2643.jpg

3 maart 2024 - Twee jaar na de invoering van sancties tegen door de Russische staat gefinancierde media, blijft de situatie onveranderd. Ondanks initiële hoop op een tijdelijke maatregel, is het duidelijk dat censuur in de Europese Unie nog steeds een realiteit is.

Achtergrond: Sancties tegen Russische media

Op werd de online distributie van Russia Today en Sputnik verboden door de Europese Raad als onderdeel van het derde sanctiepakket tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. Hoewel deze beslissing bedoeld was om propaganda te bestrijden, heeft het weinig tastbare resultaten opgeleverd. De censuurmaatregel blijft ongewijzigd.

Stagnatie en principiële bezwaren

"Deze zogenaamd tijdelijke maatregel lijkt allesbehalve tijdelijk te zijn," zegt Wido Potters van BIT. "Censuur vormt een inbreuk op de kernwaarden van Europa en vormt een directe bedreiging voor democratie. Het is teleurstellend om te zien dat twee jaar na de invoering van de sancties er nog steeds geen vooruitgang is geboekt."

Erik Bais, eigenaar van A2B Internet, voegt toe: "Uiteraard staan wij niet achter de inhoud van Russische staatsmedia, deze keuren wij ten zeerste af, maar censuur is niet de oplossing. Het beschermen van netneutraliteit en het behouden van een vrij en open internet zijn essentieel voor het waarborgen van democratische waarden en het recht op vrije informatie."

Praktische gevolgen en juridische traagheid

Naast principiële bezwaren zijn er ook praktische redenen om tegen de regelgeving te zijn. De maatregelen blijven van kracht zolang de Russische Federatie propaganda tegen de EU en haar lidstaten voert. Deze brede en slecht geformuleerde eis zorgt voor voortdurende onzekerheid en onduidelijkheid.

Het kernprobleem ligt in het besluitvormingsproces. "De beslissing tot het blokkeren van de toegang tot deze sites moet niet bij de Raad liggen, maar via een rechter of op zijn minst via een parlementaire toetsing worden genomen," benadrukt Rejo Zenger van Bits of Freedom.

Bovendien is de trage voortgang bij het Europees Hof zorgwekkend. Ondanks een verzoekschrift van de Freedom of Information Coalition in mei 2022, is er nog geen zittingsdatum vastgesteld om de zaak te behandelen. Dit gebrek aan actie ondermijnt het recht op een eerlijk proces en vertraagt de strijd tegen ondemocratische censuur.

Oproep tot actie

De Freedom of Information Coalition roept op tot een einde van de ondemocratische censuurmaatregelen en dringt aan op een snelle behandeling van de zaak door het Europees Hof. De vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie mogen niet worden beperkt door politieke belangen of trage juridische procedures.