Storage: uw data veilig en beschikbaar

Storage

Zonder data geen dienst, dus uw gegevens moeten bewaard blijven en beschikbaar zijn. BIT maakt bij voorkeur gebruik van centrale storage. Hierdoor is het relatief eenvoudig om meerdere servers van dezelfde data gebruik te laten maken. Centrale storage, mits goed geconfigureerd, verhoogt bovendien de beschikbaarheid van uw data.

BIT levert storage op NetApp-filers. NetApp wordt gezien als leverancier van de beste storage-oplossingen in de markt en wordt daarom door BIT al meer dan 10 jaar gebruikt voor alle productiestorage. In al die tijd hebben deze storage-oplossingen ons vertrouwen erin niet beschaamd. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan met een van de filers, dan levert dat nog geen downtime op voor uw platform door de superieure clustering van de filers via NetApp's MetroCluster.

MetroCluster

De NetApps van BIT draaien in een MetroCluster over BIT-1 en BIT-2. Alle data wordt door middel van dit MetroCluster synchroon weggeschreven op twee filers in twee geografisch gescheiden datacenters. Bij uitval van een van de filers vindt er een automatische fail-over plaats naar de andere filer. Het gebruik van een MetroCluster zorgt er bovendien voor dat we zonder downtime werkzaamheden kunnen uitvoeren op de filers. In overleg met u maken we een snapshot van uw data die op beide filers wordt weggeschreven. Een per ongeluk weggegooid of overschreven bestand kan daardoor eenvoudig en snel restored worden. Door gebruik te maken van zowel SATA- en SAS- als SSD-disks bieden we een 'tiered storage-oplossing' die past bij verschillende typen storagebehoeftes. Indien gewenst leveren we een redundante verbinding tussen uw apparatuur in onze datacenters en de filers.

vFiler

In specifieke situaties kan het gewenst zijn om gebruik te maken van een virtuele filer binnen het NetApp-cluster, een vFiler. Op uw verzoek bespreken we graag de mogelijkheden en het nut van het inzetten van een vFiler voor uw data.

Pay-per-use

U betaalt voor de aan u toegewezen hoeveelheid storage en deze is op te schalen zodra dat nodig is. Het aantal I/O-transacties wordt gemeten en op basis van nacalculatie aan u doorberekend. U betaalt dus alleen voor wat u gebruikt. Bij het tellen van de I/O-transacties maken we onderscheid tussen transacties die van disk komen of naar disk gaan, en transacties die in cache afgehandeld worden. De operaties van en naar cache worden voor een lagere prijs in rekening gebracht.

Cache-transacties voor file based storage zijn bijvoorbeeld het zetten en lezen van states van files en leases op files. Het zijn metadata-operaties, die informatie over een file of directory zetten of leveren. Disk-transacties zijn de lees- en schrijfacties die naar disk gaan waarbij daadwerkelijk de files veranderen. Ook voor block based storage maken we dit onderscheid. De meeste metadata-operaties worden daarbij echter niet op de filers afgehandeld.

Eigen storage

Er zijn situaties waarbij eigen filers gewenst zijn. BIT levert en configureert ook dedicated filers van NetApp en filers uit de Eternus-serie van Fujitsu. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen.

Back-ups

Storage, hoe redundant ook, en zelfs snapshots op die storage, vormen nog geen alternatief voor back-ups. Als u uw data door BIT laat back-uppen, worden uw gegevens op een ander type storage geback-upt. Een probleem met een bepaald type filer heeft hierdoor geen invloed op de beschikbaarheid van uw back-ups.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over onze producten en diensten of hoe u uw data en applicaties veilig kunt onderbrengen in onze high end datacenters? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: +31 (0)318 648 688 of sales@bit.nl