Kortstondig lagere temperatuur in BIT-2D

Kortstondig lagere temperatuur in BIT-2D

25-01-2019 10:03:58
Status: opgelost

Tussen 09.53 en 10.03 is de temperatuur in BIT-2D lager geweest dan toegestaan volgens de SLA. Dit was het gevolg van de maandelijkse controle van de brandmeldinstallatie. Gedurende de periode dat de brandmeldcentrale 'brand' meldt gaat de koeling van BIT-2D volledig over op recirculatie. Op het moment dat de brandmeldcentrale niet langer 'brand' meldt gaat de koeling over op maximaal koelen. Dit was in combinatie met de huidige lage buitentemperatuur te veel van het goede.

Er wordt overlegd met de leverancier van de koelinstallatie om deze situatie in de toekomst te voorkomen.

Het incident is opgelost. Heeft u vragen over dit incident, neem dan contact op met de afdeling Customer Care via +31 (0)318 648 688 of via support@bit.nl.