BIT geeft openheid over data- en NTD-verzoeken via transparancy report

BIT geeft openheid over data- en NTD-verzoeken via transparancy report

20-06-2013 15:20:45

Zakelijke internet service provider BIT publiceert haar transparency report 2012. Het is het eerste jaar dat BIT openheid verschaft over het aantal aanvragen tot het verstrekken van persoonsgegevens, hoeveel notice-and-takedown-verzoeken (NTD) zijn ontvangen en hoe daar mee is omgegaan. BIT wil door het verstrekken van deze informatie begrip creëren, duidelijkheid verschaffen en inzicht geven in de omvang en de aard van het aantal verzoeken door derden.

Feiten en cijfers 2012
Er is slechts één verzoek naar NAW-gegevens door een opsporingsinstantie bij BIT gedaan, waarschijnlijk omdat BIT niet rechtstreeks zaken doet met consumenten. BIT heeft zelf géén meldingen van inbreuk op bescherming van persoonsgegevens bij OPTA gedaan. Er zijn verschillende NTD-verzoeken ontvangen gericht op phishing-sites en malware hosting. Daarvan zijn er tien geaccepteerd. Zeven verzoeken hadden betrekking op BIT-klanten. BIT heeft hen hiervan op de hoogte gesteld. Drie verzoeken hadden betrekking op sites die werden gehost op door BIT beheerde infrastructuur. Al deze sites zijn offline gehaald. Het volledige rapport staat hier.

Veilige infrastructuur en overheidtaps
De datacenters van BIT zijn zwaar beveiligd en beschikken over een zeer veilige infrastructuur die niet voor derden toegankelijk is. Er zijn geen fysieke mogelijkheden voor opsporingsinstanties om ongemerkt data te verzamelen. Cijfers over het aantal door opsporingsinstanties geplaatste taps van dataverkeer mogen van rechtswege niet openbaar gemaakt worden.

DHPA & NTD-aanpak
BIT is verbonden aan de stichting DHPA, een samenwerking tussen hosting- en cloud providers en leveranciers, die de online sector vertegenwoordigt en de NTD-aanpak onderschrijft om zo een goede balans tussen de verschillende belangen te waarborgen en recht te doen aan het principe van netneutraliteit en privacybescherming.

Alex Bik, technisch directeur van BIT: “Er is momenteel veel aandacht voor het verstrekken van persoonsgegevens aan overheden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan zien hoeveel verzoeken we krijgen over het delen van klantinformatie en wat we daar mee doen. Er hoeft namelijk helemaal niet geheimzinnig over gedaan te worden. Omdat transparantie en duidelijkheid voor ons en onze klanten belangrijk is, gaan we dit rapport jaarlijks uitbrengen zodat duidelijk wordt wat de grootste veranderingen zijn.”

Simone Halink van Bits of Freedom: “We vinden het geweldig om te zien dat BIT op eigen initiatief tegemoet komt aan onze oproep aan bedrijven om een 'transparency report' te publiceren en openheid te verschaffen over het aantal overheidsverzoeken. We hopen dat andere bedrijven snel volgen.”