Diverse gevaren Wiv reden voor rechtzaak

Diverse gevaren Wiv reden voor rechtzaak

25-10-2017 14:38:38

Inmiddels hebben we allemaal wel gehoord over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel bekend als aftapwet of sleepwet, die per 1 januari 2018 moet ingaan en de referendumaanvraag die hieruit voortkwam. Bij BIT hebben we, net als vele anderen, tijdens de consultatieronde al bezwaar gemaakt tegen deze wet. We zijn dan ook blij met het nieuws dat er al meer dan 400.000 mensen getekend hebben voor het referendum over de sleepwet. Gezien het om een raadgevend referendum gaat, wat betekent dat de politiek de uitslag kan negeren, gaan wij toch nog een stap verder. Samen met onder andere de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, Bits of Freedom, de journalistenvakbond NVJ en Privacy First stappen we naar de rechter direct nadat de wet actief is om de wet van tafel te krijgen.

Bezwaren op aftapwet

Waarom wij naar de rechter stappen? Allereerst omdat de wetgever heeft verzuimd nut en noodzaak van de wet aan te tonen, waardoor de proportionaliteit van de maatregelen dubieus is. Vele organisaties moeten data afstaan en netwerken tapbaar maken, wat betekent dat privacy van burgers ver te zoeken is.  En niet alleen de privacy van onschuldige burgers wordt bedreigd, maar ook de veiligheid van internet verzwakt. Zo wordt de hackbevoegdheid voor de inlichtingendiensten ingevoerd, die ertoe leidt dat de diensten geen belang meer hebben bij het melden van vulnerabilities. Met als gevolg dat er niet wordt gepatched en systemen dus kwetsbaar blijven. Dit is exact wat er is gebeurd met WannaCry. Deze ransomware is mogelijk gemaakt door een (onbedoeld) achterdeurtje in Windows, waar de NSA de 'sleutel' voor had gevonden. En natuurlijk lekte die uit en lagen onder andere ziekenhuizen en de Rotterdamse haven dagenlang plat.

Daarnaast is er nog het economische aspect. In Nederland beschikken we over een goede infrastructuur en hebben we een mooie positie om te groeien. De sleepwet werkt hierop enorm beperkend. De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verzwakt ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Bedrijven die het voor het kiezen hebben, zullen na het in werking treden van deze wet hun data liever in een land zonder zo'n vergaande wet onderbrengen. Organisaties vinden het nu eenmaal niet prettig dat hun gegevens zomaar getapt kunnen worden. Voor bedrijven als BIT leveren de verplichtingen behoorlijke imago- en vertrouwensschade op.

Tot slot is voor ons de belangrijkste reden om deze rechtszaak te voeren dat wij het als onze plicht zien om er voor te zorgen dat het Nederlandse internet een vrij en open medium blijft. Met de Wiv wordt er flink afbreuk gedaan aan onze privacy. Iets waar de overheid heel zwaar aan tilt als het om bedrijven gaat, maar als de overheid het zelf doet is het blijkbaar allemaal geen probleem.

Enkele jaren geleden slaagden wij erin om de bewaarplicht communicatiegegevens van tafel te vegen. Ook dit keer hopen wij op succes en staan wij voor een open, veilig en vrij internet met waarborging van privacy.


Door: Alex Bik