De vijf belangrijkste veranderingen rondom het datacenter

De vijf belangrijkste veranderingen rondom het datacenter

01-03-2016 13:48:06

Stroom, koeling, security… er komt heel wat kijken bij de inrichting van een datacenter. En omdat de technologie continu evolueert, is ook het datacenter altijd aan veranderingen onderhevig. Efficiënter omgaan met stroom, het benutten van restwarmte of een irisscanner in plaats van een beveiliger; als je goed kijkt, lijkt het datacenter van nu in niets meer op het datacenter van 15 jaar geleden. Het is meer dan een gebouw met een paar racks erin. Vooruitkijkend zet ik in deze blog de vijf belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren en voor de komende jaren op een rij. Ik ben benieuwd of jullie nog aanvullingen hebben!

1. Vergroening van de datacentermarkt

Al jaren wordt er gesproken over de ecologische footprint van datacenters. En terecht als je kijkt naar de hoeveelheid stroom die verbruikt wordt in datacenters. Er zijn en er worden vele technologieën ontwikkeld om het stroomverbruik terug te dringen. De Nederlandse datacenters investeren hier volop in, bijvoorbeeld door gebruik te maken van directe koeling met buitenlucht. Maar ook de hardwarefabrikanten staan niet stil. Vrijwel zonder uitzondering pochen ze met meer rekenkracht tegen een lager stroomverbruik. Een ander, minder voor de hand liggend, voorbeeld is aanpassing van de temperatuurtolerantie van IT-apparatuur. Deze is de afgelopen jaren gestegen en hierdoor hebben we bij BIT bijvoorbeeld de operationele temperatuur kunnen laten stijgen van 21 naar 25 graden. De diverse hardwarefabrikanten werken hard aan verdere verbetering van de temperatuurtolerantie, waardoor de temperatuur in datacenters de komende jaren verder zal kunnen stijgen. Dit betekent een enorme energie- en kostenbesparing.

2. Waarborging privacy krijgt meer aandacht

Ingegeven door de Europese meldplicht datalekken die op 1 januari 2016 van kracht is gegaan, zal het waarborgen van privacy in datacenters steeds meer aandacht krijgen. Door het opstellen van regels voor bedrijven die data verzamelen, is het de bedoeling dat persoonsgegevens worden beschermd. Eén van de regels is dat datalekken binnen 24 uur aan de toezichthouder en betrokkenen gemeld moeten worden. Maar om dat te kunnen doen, moeten organisaties het in eerste instantie natuurlijk zelf signaleren. Waar veel organisaties het verlies van data op dit moment lang niet altijd serieus nemen, gaat dit dankzij de meldplicht snel veranderen. De boetes worden hoger en imagoschade alleen maar groter. Datacenters, intern of extern, zullen op het gebied van security de komende jaren steeds meer en nieuwe maatregelen gaan treffen.

3. Software defined maakt hardware minder specifiek

Met de opkomst van de software defined technologie voor storage en netwerk, zal hardware steeds generieker worden. Voor beheerders kan dit een belangrijke kostenbesparing opleveren, voor nieuwe functionaliteiten hoeft er geen nieuwe hardware aangeschaft te worden, maar volstaat een nieuwe versie van de software of andere software. Daarnaast zal de rol van open source software in zowel de storage als de netwerk systemen de komende jaren steeds belangrijker worden.

4. Hybride cloud voor meer flexibiliteit

Met de opkomst van cloud computing hebben we gezien dat sommige organisaties hun volledige IT-infra buiten de deur op infrastructuur van cloudaanbieders hebben draaien. In een aantal gevallen zien we dat dit toch niet de mogelijkheden biedt waar behoefte aan is, of toch niet zo kostenefficiënt blijkt als gedacht. De hybride cloud zal daarom de komende jaren een sterke opmars gaan maken. Met de kenmerkende voordelen van de public cloud op het gebied van schaalbaarheid en flexibiliteit en de voordelen van maatwerkmogelijkheden en mate van informatiebeveiliging van eigen hardware van de private cloud, lijkt dat voor veel organisaties een goede oplossing.

5. Meer vraag naar externe kennis

IT-afdelingen krimpen, mede door technologieën als cloud. Maar minder beheerders, betekent ook minder interne kennis! Aan de andere kant wordt de afhankelijkheid van IT voor organisaties steeds groter en moeten problemen steeds sneller opgelost worden. Om aan deze eisen te kunnen blijven voldoen, zullen organisaties naar oplossingen moeten zoeken om die kennis indien nodig direct paraat te hebben. ZZP’ers of afspraken met externe dienstverleners, als er maar 24/7 ingesprongen kan worden op problemen. De belangen zijn nu zo groot, dat hier van tevoren al een afgestemd plan voor moet zijn. Ook, of misschien wel juist, als uw infrastructuur (gedeeltelijk) extern draait.


Door: Wido Potters